Warunki użytkowania serwisu www.maciejowkazakopane.pl

Korzystanie ze strony oznacza akceptację następujące warunków.

Serwis www.maciejowkazakopane.pl (Maciejówka | Pokoje gościnne w Zakopanem) utrzymywany jest przez Wojciecha Maciejewskiego, ul. Strążyska 2f/2, 34-500 Zakopane, Polska (Właściciel) i obsługiwany przez operatora hostingowego HEKKONET Damian Gałązka, funkcjonującego pod adresem www.hekko.pl.

Treść Serwisu | Serwis i zawarta na niej treść łącznie z ilustracjami, zdjęciami, logotypami oraz innymi materiałami, a także prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej w tych materiałach są własnością Właściciela oraz jego licencjodawców. Serwis, ani jakakolwiek jego część nie może być powielana, duplikowana, reprodukowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystana w celach komercyjnych, które nie są wyraźnie określone przez Właściciela.

Linki | Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Firma dostarcza linki dla wygody Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za działalność tych niezależnych witryn. Zawarcie w treści Serwisu linków w żaden sposób nie wskazuje na poparcie, wsparcie lub zatwierdzenie treści reklamy, produktów, usług, zasad ani innych materiałów dostępnych na tych stronach.

System rezerwacji | Rezerwacja odbywa się drogą telefoniczną pod numerami +48 18 2062479 i +48 609 121 446 lub drogą mailową biuro@maciejowkazakopane.pl

Zastrzeżenie | Serwis i zawarta w nim treść są umieszczone w stanie “tak jak jest” i w miarę dostępności, bez jakichkolwiek oświadczeń i zapewnień, określonych czy domniemanych, włączając, ale nie ograniczając się, do gwarancji własności i domniemanej gwarancji zgodności z przeznaczeniem i przydatności do określonego celu.

Ograniczenie odpowiedzialności | W żadnym przypadku Właściciel, HEKKONET oraz ich filie, licencjodawcy, przedstawiciele i osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, urazy oraz szkody, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, jak i odszkodowania karne, lub wynikające (włączając, ale nie ograniczając się do utraty zysków lub oszczędności), lub w jakikolwiek sposób związane z Serwisem oraz Warunkami użytkowania, nawet jeśli Użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Odszkodowanie | Użytkownik zgadza się chronić Właściciela i jego pracowników, przedstawicieli i osoby trzecie przed jakimikolwiek roszczeniami i żądaniami (a także zrekompensować je, w tym uzasadnione honoraria adwokackie), wniesionymi przez osoby trzecie, spowodowanymi lub wynikającymi z korzystania ze Strony przez Użytkownika, a naruszającymi Warunki korzystania lub naruszającymi prawo, w tym prawo osób trzecich.

Prawo właściwe | Wszelkie spory wynikające lub związane ze Stroną lub z Warunkami będą rozpatrywane indywidualnie, a nie poprzez pozew zbiorowy, i będą regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z obowiązującym prawem polskim, wyłączając jego normy kolizyjne.

Modyfikacje | Powyższe warunki mogą w każdym momencie ulec zmianie lub zostać uzupełnione, zaś dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją tych zmian, modyfikacji i uzupełnień.